Historia Gruzji – Panowanie rosyjskie (XVIII–XIX wiek)

król Irakli II

Druga połowa XVII wieku i początek XVIII wieku to stopniowe przechodzenie pod wpływy rosyjskie. Powstanie Imperium Rosyjskiego Gruzini przyjęli z ulgą. Władcy gruzińskich królestw zabiegali o militarny sojusz, wsparcie carycy Katarzyny II i wspólną walkę z Turcją. Dni tej wywalczonej przez wieki, ale pozornej niepodległości były policzone. Ostatni król Kakhetii, Irakli II, zjednoczył się z rządzoną przez swojego Ojca Kartlią. Po śmierci Iraklego Rosjanie nie dopuścili do władzy jego następcy. W 1801 roku car Paweł I na mocy zawartej ugody zaanektował to królestwo do Rosji. Kilka lat później siłą włączono Imeretię. Przedstawiciele gruzińskiej szlachty, którzy przeciwstawiali się nowej władzy, zostali aresztowani. Nie udało się utrzymać niezawisłości Cerkwi. Ustalenia poczynione z gruzińskimi władcami zostały zmienione. Na miejsce katolikosa został przysłany patriarcha rosyjski, rozpoczął się proces zmiany obrządku religijnego i administracji państwowej na rosyjskie. Kolejne lata umacniały panowanie carskie, a wszystkie próby powstań były tłumione. Najdłużej, do roku 1832, niezależność utrzymała położona w trudno dostępnych górach Swanetia. Okresy nienawiści przeplatały się z okresami poparcia, gdy Gruzini z terenów wschodnich masowo wstępowali do armii carskiej, aby walczyć z nadal aktywnymi Persami i Turkami osmańskimi. Władza carska otworzyła przed gruzińską arystokracją możliwość zrobienia błyskawicznej kariery wojskowej na całym terytorium Rosji. Najbardziej lojalni i waleczni otrzymywali wysokie odznaczenia, ziemie i wiele innych przywilejów. Następowało również wymieszanie etniczne poprzez zawieranie gruzińsko-rosyjskich małżeństw. Gruzińscy bogacze organizowali wystawne bale dla arystokracji rosyjskiej i popadali w ogromne zadłużenie. Kolejni carscy gubernatorowie Kaukazu podporządkowywali sobie następne rejony. Do 1878 roku w wyniku wojen rosyjsko-tureckich i zakulisowych działań do Rosji wcielono wszystkie pozostałe ziemie gruzińskie.

ekspansja rosji w krajach kaukaskich

Kolejna część za dwa tygodnie.

Zobacz także poprzednie wpisy o historii Gruzji:

HISTORIA GRUZJI – IMPERIUM W RUINIE (XIII–XVII wiek)

HISTORIA GRUZJI – ZŁOTY WIEK (XII–XIII wiek)

HISTORIA GRUZJI – KOLCHIDA I KARTLIA (II i I tysiąclecie p.n.e.)

HISTORIA GRUZJI – XIII–VIII wiek p.n.e.

HISTORIA GRUZJI – WSTĘP

Krzysztof Nodar Ciemnołoński

Szukasz najlepszej oferty wyjazdu do Gruzji i Armenii? Pomogę Ci zorganizować przygodę życia. Skontaktuj się ze mną - krz@polakogruzin.pl - tel. 792 004 069.

ZOSTAW KOMENATZ

POWIĄZANE WPISY